Naslov operacije: Spoznavanje – doživljanje – zavedanje obrazov dediščine

Nosilec projekta: Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva

Cilji LRS: Razvoj spremljajoče turistične ponudbe

Obdobje izvajanja projekta: 14. 6. 2012 – 30. 9. 2013

Celotna vrednost: 33.713,21 €

Sredstva ESRR: 28.656,24 €

Lastna sredstva: 5.056,97 €

Opis:

Preko različnih dogodkov, prireditev in razstav smo promovirali kulturno dediščino Zgornje Savinjske doline. V dediščinskih objektih je potekalo preko 30 dogodkov: ustvarjalne delavnice, doživljajske pravljice, etno doživljajski sprehodi, praznovanja za otroke. Izvedli smo teden odprtih vrat muzejskih zbirk Zgornje Savinjske doline, festival lesenih izdelkov, festival volne, dan ajdneka, prireditev o zadrečkem lončarstvu. Štiri muzejske zbirke so dobile nove didaktične pripomočke. Izvedli smo usposabljanje vodnikov za doživljajsko vodenje, etno animacijo in interpretacijo dediščine. Izdali smo interaktivno brošuro in zemljevid s predstavitvijo zgornjesavinjskih dediščinskih zbirk.