Naslov operacije: Solčavski gorski les

Nosilec projekta: Društvo lastnikov gozdov »Tisa«

Cilji LRS: Večja dodana vrednost podeželja

Obdobje izvajanja projekta:

  • 1. faza: 1. 7. 2009 – 30. 9. 2009,
  • 2. faza: 1. 3. 2009 – 30. 9. 2010,
  • 3. faza: 1. 1. 2010 – 30. 6. 2010.

Celotna vrednost: 42.851,84 €

Sredstva ESRR: 31.460,00 €

Lastna sredstva: 11.391,84 €

Opis:

Definicijo za gorski les boste težko našli, saj si tudi raziskovalci niso enotni, kako ga točno opredeliti. Na splošno velja, da je »gorski« tisti les, ki prihaja iz gozdov nad 800 m nadmorske višine in ki raste v precej ostrejših naravnih razmerah kakor les iz nižin. Raste počasneje, a enakomerno, zato imajo debla izredno gosto rast. Razširjeno je prepričanje, da je gorski les slabe kakovosti, da ni uporaben za mizarske in tesarske izdelke. Mi pa pravimo ravno nasprotno. Gorski les je dobre kakovosti, ob ustrezni pripravi in obdelavi lahko iz njega naredimo zelo kakovostne izdelke. To smo v okviru projekta dokazali z izdelavo študije o značilnostih in prednostih gorskega lesa ter o njegovi uporabnosti. Izvedena so bila strokovna predavanja. Študijo smo v praksi preverili z izdelavo uporabnih izdelkov.