Skupščina LAS ZSŠD je najvišji organ LAS in jo sestavlja vseh 83 partnerjev. Najpomembnejše naloge Skupščine so, da sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo tudi potrdi, ter da sprejema druge splošne akte LAS, ki so potrebni za njeno delovanje.

Članstvo v LAS sestavljajo:

  • ustanovni člani (podpisniki Pogodbe) in
  • novi – pristopni člani, ki naknadno pristopijo k Pogodbi.

Aktualne člane LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline lahko najdete v spodnjem dokumentu:

Člani LAS ZSŠD