Naslov operacije: Senzorična pot po pravljičnem gozdu

Nosilec projekta: Primož Plesnik s.p.

Cilji LRS: Razvoj spremljajoče turistične ponudbe

Obdobje izvajanja projekta: 13. 6. 2012 – 6. 12. 2012

Celotna vrednost: 19.583,72 €

Sredstva ESRR: 10.006,74 €

Lastna sredstva: 9.576,98 €

Opis:

V pravljičnem gozdu v Logarski Dolini smo senzorično pot opremili z tipskimi lesenimi tablami. Na vsaki je napisana pravljica, ki poleg avtorja in povzetka pravljice vsebujejo tudi naloge, ki jih opravijo obiskovalci. Table so odporne na mehanske vplive, hkrati pa zagotavljajo naraven videz. Vsebina tabel je grafično oblikovana na otroku razumljiv način. Senzorična pot pri otrocih spodbuja in razvija vsa čutila: vonj, sluh, vid, okus in otip. Poleg slovenskega je uporabljen tudi angleški jezik. Uredili smo še predel gozda, kjer bo lahko otrok sam ali s spremstvom ustvarjal zvoke, odkrival variacije glasu, s tipanjem prepoznaval različne strukture, vonjal rastline ter prepoznaval različne okuse. Izdelan je nov animacijski program za skupine šolskih ter predšolskih otrok.