Naslov projekta: Sadni gozd

Nosilec projekta: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Partnerji v projektu: Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje, Šolski center Velenje, Premogovnik Velenje, Občina Šoštanj, Center za vzgojo in usposabljanje Velenje, Erico Velenje

Obdobje izvajanja projekta: 14. 7. 2011 – 15.12.2012

Celotna vrednost projekta: 19.400,00 EUR

Leader sredstva: 14.952,95 EUR

Lastna sredstva: 4.447,05 EUR

Opis

Zasaditev sadnega drevja je potekala na različnih lokacijah podeželja Šaleške doline. Prva sadilna akcija je potekala 11. novembra 2011 in sicer na območju dveh občin, Šmartno ob Paki ter Šoštanj. V Šmartnem ob Paki smo sadili na območju OŠ Šmartno ob Paki (22 sadnih dreves in 22 sadnih grmičkov) ter njihovem Vrtcu Sonček (4 sadna drevesa in 28 sadnih grmičkov). V občini Šoštanj smo sadne sadike zasadili na območju Vrtca Lučka in sicer 3 sadna drevesa ter en sadni grmiček.

Druga sadilna akcija je potekala na degradiranem območju občine Velenje in sicer na nasipu med Velenjskim in Škalskim jezerom. Zaradi obsežnosti akcije, je le-ta potekala med 9. in 20. novembrom 2012. Na tem območju je bilo posajenih 271 sadnih sadik, 171 sadnih dreves in lupinarjev ter 100 sadnih grmičkov. Pri zasaditvi je sodelovalo preko 100 prostovoljcev iz politike, stroke in širše javnosti.

Skupno je bilo zasajenih 351 sadnih sadik, od tega 200 sadnih dreves in 151 sadnih grmičkov.