Redne volitve v organe LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za mandatno obdobje 2023 – 2027

  • sreda, 15 novembra, 2023

Upravni odbor LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je na 26. korespodenčni seji z dne 14. 11. 2023 skladno s Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, sprejel sklep o razpisu rednih volitev v organe LAS za mandatno obdobje 2023 – 2027.

V skladu s Pogodbo se na tokratnih rednih volitvah v organe LAS voli:

  • 12 članov Upravnega odbora LAS, od tega en član predsednik LAS in en član podpredsednik LAS
  • 3 člane Nadzornega odbora LAS.

 

Redne volitve članov v organe LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za mandatno obdobje 2023 – 2027 bodo potekale na redni seji Skupščine LAS 1. 12. 2023. Rok za oddajo obrazcev za kandidaturo za volitve v organe LAS s priloženim soglasjem kandidata je sreda, 29. 11. 2023 do 15.00 ure.

 

Priloge: