Lokalna razvojna strategija 2007 – 2013

LAS je pod vodstvom Upravljavca LAS, Savinje, zavoda za razvoj podeželja in turizma za potrebe črpanja sredstev LEADER in za prepoznavanje LAS kot delujoče s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, pripravilo na podlagi predhodnih izhodišč in smernic Lokalno razvojno strategijo za Zgornjo Savinjsko dolino. Preko programa LEADER so se tako lahko izvajali projekti, ki so sledili naslednjim ciljem:

  • Večja dodana vrednost podeželja.
  • Izboljšanje duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju.
  • Razvoj spremljajoče turistične ponudbe.
  • Povezovanje razvojnih struktur za celovit razvoj podeželja.

 

Več si preberite v dokumentu Lokalna razvojna strategija 2007 – 2013 (.pdf) , kjer je razvojna strategija zapisana v celoti.

[button url=”https://www.savinja.si/wp-content/uploads/2014/04/LOKALNA-RAZVOJNA-STRATEGIJA-ZA-ZGORNJO-SAVINJSKO-DOLINO-2007-2013.pdf” color=”cyan” size=”small” target=”_blank”]Odpri PDF[/button]