Za črpanje LEADER sredstev je LAS pripravil razvojno strategijo območja, znotraj katere so natančneje opredeljeni razvojni cilji za njeno uresničitev. Za obdobje 2007 – 2013 je LAS strategijo na MKO oddal leta 2008, trenutno pa poteka priprava nove strategije za obdobje 2014 – 2020.