Naslov operacije: Razvoj male pilotne naprave za pridobivanje bioplina s kompleksno razgradnjo organskih odpadkov v kmetijstvu

Nosilec projekta: PUŠNER d.o.o.

Cilji LRS: Večja dodana vrednost podeželja

Obdobje izvajanja projekta: 14. 6. 2012 – 2. 10. 2013

Celotna vrednost: 23.181,81 €

Sredstva ESRR: 16.291,38 €

Lastna sredstva: 6.890,43 €

Opis:

Glavna aktivnost projekta je bila raziskava in razvoj proizvodnega procesa do proizvodnje bioplina z uporabo organskih odpadkov. Gre za razvojni projekt, ki je bil osredotočen na razvoj naprave, ki bo omogočala proizvodnjo bioplina izključno iz gnojevke in bo omogočala visok izplen razgradljive biomase v bioplin. Prvotno je nosilec projekta načrtoval vgradnjo cisterne za digestor in že v toku prvih poizkusov ugotovil, da vgradnja onemogoča konstrukcijske popravke naprave, kar se je v toku razvoja tudi dogajalo. Najprej smo naredili teste ” filtriranja” gnojevke skozi peščen “filter”, ki naj bi služil kot nosilec aktivne biomase. V ta namen smo izdelali mali digestor velikosti 200 litrov z izmenjevalcem toplote in peščenim filtrom. Za ogrevanje smo uporabili električni grelec. Za pospeševanje reakcije smo uporabljali promotor. Po več mesečnem testiranju se je izkazalo, da je za to vrstno digestacijo potrebno vhodni material posebej pripravit in sicer je bilo potrebno gnojevko popolnoma “zmlet”, tako da smo v tovrsten digestor dovajali samo material, ki fermentira. Za pospešitev fermentacije smo dodajali bio-promotor.

V okviru projekta je nosilec projekta raziskoval, kako uporabiti »nano tehnologijo«, da bo proces razgradnje blata s pomočjo anaerobnih metanogenih bakterij hitrejši ter intenzivnejši.