Razpis za najboljše turistične Startupe

  • petek, 23 aprila, 2021

UNWTO- ZN Svetovna turistična organizacija razpisuje tekmovanje za najboljše ideje za turistične startupe na podeželju s ciljem pomagati podeželskim območjem pri ekonomskem in družbenem razvoju, povečanju poseljenosti podeželja  in zmanjševanju razlik med razvojnimi možnostmi na podeželju v primerjavi z urbanimi sredinami skozi  izkoriščanje potencialov podeželja za razvoj turistične poslovne dejavnosti in  turističnega podjetništva v podeželskih  lokalnih skupnostih. Cilj tekmovanja  je tudi spodbuditi  okrevanje podeželskih območij po pandemiji.

Prijava je mogoča v okviru štirih razpisnih področij:

Ljudje – ne puščajte nikogar za seboj: projekti, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih mest in priložnosti, spodbujajo opolnomočenje spolov in mladih ter ustvarjajo priložnosti za ranljive skupine na podeželju.
Planet – Gradnja boljših projektov, povezanih s promocijo in zaščito naravnih virov, vključno z obravnavo vpliva turizma na podnebne spremembe, pa tudi z odpadki in porabo virov.
Blaginja – priložnosti za rast Startup podjetja, ki ponujajo inovativne rešitve z novimi poslovnimi modeli, instrumenti, ki spodbujajo dostop do financ, trgov in trženja za turizem na podeželju.
Pogon podeželske tehnologije – uvajanje novih tehnologij za pospeševanje turizma in razvoja na podeželju.

Rok za prijavo je 1. julij 2021.

Več o razpisu je dosegljivo na spletni strani  https://www.unwto.org/unwto-global-rural-tourism-startup-competition in v povzetku razpisa v ENG spodaj.