Predstavitev 3. javnega poziva LAS ZSŠD

Dne 16.1.2020 je LAS ZSŠD objavil 3. javni poziv za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predstavitev 3. javnega poziva s strani Zavoda Savinja, vodilnega partnerja LAS bo v torek, 28.1.2020 ob 10.00 uri na sedežu LAS (Foršt 51, Ljubno ob Savinji).

Svetujemo, da javni poziv in preostalo dokumentacijo že preletite in si pripravite vprašanja.

Vabljeni!