Potrditev štirih operacij sodelovanja

  • ponedeljek, 27 junija, 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec leta 2021 objavilo 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. LAS je na javni razpis, ki je bil zaključen 14.2.2022 prijavil vse 4 operacije sodelovanja in sicer EKO gajbico, prosim!, Manj je več, Ko zadišijo zeli…, Iz drobnice. Vse štiri operacije so bile s strani MKGP v juniju potrjene. Operacije se bodo pričele izvajati septembra 2022 ter vse tja do konec leta 2024. Več o operacijah si lahko preberete na https://www.savinja.si/las-zgornje-savinjske-in-saleske-doline-na-6-javni-razpis-za-podukrep-19-3-prijavil-4-operacije-sodelovanja/

Veselimo se novih izzivov in zgodb na našem območju!