Naslov projekta: Postavitev smernih tabel na planinskih poteh v Šaleški dolini

Nosilec projekta: Planinsko društvo Šoštanj

Partnerji v projektu: Občina Šoštanj, Naravovarstvena zveza Smrekovec

Obdobje izvajanja projekta: 01. 05. 2009 – 01. 01. 2010

Celotna vrednost projekta: 16.466,00 EUR

Leader sredstva: 4.507,78 EUR

Lastna sredstva: 11.958,22 EUR

 

Opis

Šaleška dolina ima zaradi svoje, več kot stoletje dolge planinske tradicije, bogato razvejano mrežo planinskih poti. Preko projekta smo postavili 112 tabel, preko katerih smo poskrbeli za boljšo označenost planinskih poti in za varnost pohodnikov.