Martina Pečnik Herlah s.p.

[image target=”_self” action=”none” image_action_link=”http://” fancybox_group=”” show_border=”1″ align=”right” width=”200″ height=”” image_alt=”Martina Pečnik Herlah” link_title=”” margin_top=”” margin_right=”” margin_bottom=”10″ margin_left=”10″]https://www.savinja.si/wp-content/uploads/2014/05/martina-pecnik-herlah-1.jpg[/image]Zunanja sodelavka na različnih projektih s področja razvoja podeželja, lokalnega razvoja, varstva okolja in urejanja prostora, naravne in kulturne dediščine, izobraževanja in usposabljanja. Lotim se tudi priprave in administrativnega dela na projektih za različne razpise.

Raziskovanje in razvoj
Preden se lotimo načrtovanja razvoja, moramo najprej poznati sliko stanja danega območja v okoljskem, gospodarskem in socialnem pogledu. Poiskati in opredeliti moramo svoje notranje potenciale, s pomočjo katerih se lahko okrepimo in oblikujemo svoje primerjalne prednosti. Zastavimo si cilje, programe in projekte, ki so usmerjeni k uresničevanju razvojne vizije.

Projekti in razpisi
Razvojne potrebe in problemi stalno porajajo zahteve po njihovem reševanju, iskanje ideje, s katero bomo razrešili težavo in dosegli čim širše pozitivne učinke. Za pripravo projekta pa ni zadosti le dobra ideja, potrebno jo je povezati s potrebami in zmogljivostmi okolja, domisliti izvedljive rezultate in vse skupaj uokviriti v proces projektnega dela in pričakovanja razpisovalca.

LdV mobilnost
Za razvoj potrebujemo ustrezna znanja in kompetence, ki jih je potrebno stalno izpopolnjevati in nadgrajevati. Živimo v času vseživljenjskega učenja, ki ga bogatijo številne možnosti mednarodnih izmenjav znanja in izkušenj. Ena od njih je program Leonardo da Vinci, ki preko projektov mobilnosti spodbuja poklicno usposabljanje oz. delovne prakse dijakov, oseb na trgu dela in strokovnih delavcev poklicnega izobraževanja v državah Evropske unije. Osebno pozitivno izkušnjo v projektu mobilnosti želim prenesti na druge in jim omogočiti poklicno izpopolnjevanje v mednarodnem delovnem okolju.

Za več informacij obiščite www.pecnikherlah.net.