Naslov projekta: Podeželje – mesto; z roko v roki, Odmevi iz doline v svetlobi zarje

Nosilec projekta: Pihalni orkester Zarja

Partnerji v projektu: Irena Vrčkovnik, Glasbena šola Fran Korun Koželski, David Špec-Jezernik, Srečko Potočnik, Miran Šumečnik, člani orkestra

Obdobje izvajanja projekta: 01. 01. 2010 – 30. 09. 2010

Celotna vrednost projekta: 14.702,26 EUR

Leader sredstva: 8.200,00 EUR

Lastna sredstva: 6.502,26 EUR

Opis

Preko izdane zgoščenke Pihalnega orkestra Zarja smo domačo orkestrsko glasbo približali podeželskemu prebivalstvu ter tako približali kulturno dogajanje na podeželju in okrepili medgeneracijske vezi. Z dokupom tolkal in klarineta smo mladim omogočili nemoten obisk orkestra.