Naslov projekta: Podeželje in mesto z roko v roki

Nosilec projekta: Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o.

Partnerji v projektu: Govedorejsko društvo Šaleška dolina, KGZS Zavod Celje, Izpostava Velenje

Obdobje izvajanja projekta: 01. 03. 2009 – 30. 09. 2009

Celotna vrednost projekta: 95.857,52 EUR

Leader sredstva: 61.450,00 EUR

Lastna sredstva: 34.407,52 EUR

Opis

Namen projekta je bil oživitev socialnega in družabnega življenja med vasjo in mestom z ohranjanjem kulturnih vrednot, z vzpodbujanjem mladih k sodelovanju ter s prepričanjem mestnega prebivalstva o nujnosti in pomenu kmetijstva. Kmetijska zadruga Šaleška dolina je skupaj s partnerji organizirala zelo odmevno živinorejsko razstavo s spremljajočimi prireditvami. Tako je bilo razstavljenih 76 kom goveje živine, 6 različnih vrst malih živali, 395 likovnih in 6 literarnih del, 10 prikazov domačih običajev, 15 različnih degustacij, konjeniška predstava in drugo. S prireditvijo smo želeli izničiti slabšalni prizvok podeželja in pokazati širši javnosti, da je zaradi pomena zdrave in kvalitetne prehrane ohranjanje podeželja nujno.