Naziv LAS Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline
Naslov LAS Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji
Naslov varnega elektronskega predala savinja@vep.si
Spletna stran LAS www.savinja.si
Predsednik LAS Predsednik: Franjo Naraločnik
Podpredsednica: Brigita Gorjup
Vodilni partner LAS Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma
Naslov vodilnega partnerja LAS Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji
Številka transakcijskega računa LAS SI56 1910 0001 1333 534, Deželna banka Slovenije d.d.
Velikost območja LAS 705,6 km2
Število prebivalcev LAS 61 145 prebivalcev ( stanje na dan 1.7.2014)
Število občin 10 občin
Vključene občine (naštejte) Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, MO Velenje
Problemsko območje ali območje ZTNP-1 (označi) DA                           NE
Kohezijska regija Vzhodna kohezijska regija
SLR bo financirana (označi) EKSRP ESRR ESPR
Glavni sklad (označi) EKSRP ESRR ESPR
Datum ustanovitve lokalnega partnerstva 3.12.2015
Število članov LAS 83