Objavljen 2. javni poziv LAS ZSŠD

  • torek, 16 januarja, 2018

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline objavlja 2. javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa 19.2. ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ iz skladov EKSRP in ESRR za leti 2018 in 2019.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na tej spletni strani pod zavihkom razpisi in podzavihkom 2. javni poziv LAS ZSŠD.