Obrazci za poročanje in pripravo zahtevkov, za operacije s Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)

Poročilo za oddajo zahtevka za operacije s podukrepa 19.2 za sklad EKSRP

Zbirni obrazec stroškov

Časovnica za sklad EKSRP

Lista prisotnosti 

Uradni zaznamek

Obrazec PRP 10a – javno naročanje

Obrazci za prispevek v naravi – delo

Navodila za upravičene stroške, za operacije potrjene na 1. javnem pozivu

Navodila za upravičene stroške, za operacije potrjene na 2. javnem pozivu

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja PRP (veljaven za operacije, potrjene po 3.11.2018)

Varstvo osebnih podatkov pri oddaji zahtevka