1. Javni poziv LAS ZSŠD
Naslov operacije Dvig stopnje trajnostnega vodenja splošne (turistične) populacije z uvajanjem trajnostne mobilnosti ter posledično doseganje večje energetske učinkovitosti
Akronim USTAVI – POŽENI – PRIHRANI – O(B)STANI
Prijavitelj operacije Občina Solčava
Partnerji operacije Planinsko društvo Solčava
Legro Ivan – Golob k.d.
Obdobje izvajanja  januar 2018 – september 2019
Vrednost operacije
Celotna vrednost  58.500,69 €
Sredstva ESRR  38.456,32 €
Lastna sredstva  20.044,37 €
Opis operacije Solčavsko je veliko območje, ki ga obvladuje malo prebivalcev. Je zelena točka Slovenije. Občina Solčava je izrazito trajnostno naravnana občina. Njena gospodarska usmeritev je zeleni turizem, ki zajema ekonomsko, kulturno, družbeno in okoljsko dimenzijo. Operacija Ustavi – poženi – prihrani – o(b)stani vsebuje dve fazi. V prvi fazi so bile izvedene trajnostne delavnice na temo ozaveščanja populacije tako obiskovalcev kot tudi prebivalcev občine. Cilj delavnice je čim večje število ozaveščenih prebivalcev in obiskovalcev ter trajnostni pristop rabe narave za turizem. Bila so kupljena električna kolesa in oprema. Nakup je vseboval 2 gorski kolesi, 4 električna kolesa in 6 čelad. V okviru operacije je bila izdelana celostna ureditev urbanega naselja, ki zajema ureditve za invalide, pešce, sprehajalce, kolesarje, urejanje parkirišč za motorna vozila ter ustrezne označitve. V drugi fazi projekta pa je bila vzpostavljena spletna stran, komunikacijski priročnik, licenca kolesarskega vodnika ter priprava turističnega programa. Več informacij o operaciji najdete na spletni strani:  https://www.logarska-solcavsko.si/mehka-mobilnost/

 

Naslov operacije MOD – Moderno obnovljena kulturna dediščina, stavba Občine Ljubno
Akronim MOD Občina
Prijavitelj operacije Občina Ljubno
Partnerji operacije Turistično društvo Naš kraj
Društvo upokojencev Ljubno
Obdobje izvajanja  januar 2018 – julij 2018
Vrednost operacije
Celotna vrednost  115.811,67 €
Sredstva ESRR  54.120,08 €
Lastna sredstva  61.691,59 €
Opis operacije Namen operacije je obnovitev hiše, ki je strateškega pomena za Občino Ljubno, saj je sedež občine, društva upokojencev, turističnega društva Naš kraj in ostalih društev, ki stavbo uporabljajo v vsakdanjem življenju. S to operacijo občina želi obnoviti objekt, ki je kulturna dediščina in s tem prispevati k ohranitvi stavbe, ki je v trškem jedru. V okviru operacije je bila zamenjana dotrajana kritina, obnovljen zunanji omet ter zamenjano zunanje stavbno pohištvo. Več informacij najdete na spletni strani: https://www.ljubno.si/razpis/195199
Fotografije:

 

Naslov operacije  Program krepitve kompetenc članov mreže mikro/malih proizvajalcev lesenih izdelkov za šport/rekreacijo, zabavo in igro ter turističnih spominkov v Zgornje Savinjski in Šaleški dolini
Akronim  LKomp
Prijavitelj operacije  Občina Nazarje
Partnerji operacije Občina Ljubno
Savinjsko Šaleška območna razvojna agencija d.o.o.
Obdobje izvajanja  junij 2018 – marec 2019
Vrednost operacije
Celotna vrednost  38.172,00 €
Sredstva ESRR  29.072,93 €
Lastna sredstva  9.099,07 €
Opis operacije Temeljni cilji operacije LKomp je zagotoviti pogoje za dvig kompetenc bodočim in že delujočim podjetnikom. Operacija, ki je razdeljena na 2 fazi je v 1. fazi zagotovila pogoje za dvig kompetenc, v drugi fazi pa je sledil program za nadgradnjo kompetenc. Nadgradnja kompetenc poteka na daljavo s pomočjo e – izobraževanja. Program bodo izvajale ustrezne izobraževalne inštitucije, program pa bo sooblikovan s strani uglednih profesorjev in raziskovalcev lesarstva in oblikovanja ter srednje/višjih izobraževalnih ustanov sub – regije. Znanja  lahko udeleženci nadgradijo s pomočjo spletnega testiranja.  Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani: https://lkomp.eu/

 

Naslov operacije  Mreža Zdravo z naravo – združeni izvajalci vsebin terapij v naravi ob učinkovinah iz narave
Akronim Mreža Zdravo z naravo
Prijavitelj operacije Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj Mozirje
Partnerji operacije Naravno zdravilišče Topolšica
Obdobje izvajanja  april 2018 – oktober 2018
Vrednost operacije
Celotna vrednost  38.748,00 €
Sredstva ESRR  29.132,80 €
Lastna sredstva  9.615,20 €
Opis operacije Operacija izrablja prepoznavnost Mozirskega gaja in skupaj s partnerji razvija in izvaja program rekreacije, sproščanja in zdravilnih terapij v naravnem okolju ob naravnih učinkovinah kot sta med in zdravilne rastline in sicer v primerni obliki/trajanju ter okvirih kupne moči obiskovalcev parka.  Operacija se je izvajala v dveh fazah. S prvo fazo so bile podrobno analizirane dobre prakse mreženja v EU prostoru, in sicer mreženja pri izvajanju turističnih in zdravstvenih vsebin. Poudarek je bil na povezovanju sektorja NVO kot so društva z gospodarsko dejavnostjo (npr. zdravilišča). Rezultat je bila predlagana oblika mreženja, ki je vodila do kooperativne oblike z vključevanjem tudi socialnega podjetništva. V drugi fazi pa je bilo težišče izvajanja na treh pilotnih vsebinah, kjer so se testno izvedli partnerji operacije. V okviru operacije so bile vzpostavljene tri različne terapije in sicer: FIZIO, APIO, HORTIO terapija. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: https://mozirskigaj.com/projekt-zdravo-z-naravo/

 

2. Javni poziv LAS ZSŠD

Naslov operacije Mikro lesna mreža – Razvojno – promocijska mreža mikro proizvajalcev lesnih izdelkov za zabavo, rekreacijo/šport in turizem v SAŠA regiji
Akronim Mikro lesna mreža
Prijavitelj operacije Občina Nazarje
Partnerji operacije Občina Gornji Grad
Savinjsko – Šaleška gospodarska zbornica
Obdobje izvajanja  januar 2019 – september 2019
Vrednost operacije
Celotna vrednost  21.496,00 €
Sredstva ESRR  16.844,80 €
Lastna sredstva  4.651,20 €
Opis operacije Namen operacije je zagotoviti ter združiti mikro proizvajalce lesenih izdelkov v učinkovito skupno delovanje. Cilja skupina so predvsem izdelovalci lesenih izdelkov za šport/rekreacijo, zabavo in igro ter izdelovalci različnih turističnih spominkov v Zgornje Savinjski in Šaleški dolini. S operacijo smo okrepili že znana ter pridobili nova znanja ter povečali prepoznavnost mikro lesarjev. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: https://lmreza.net/

 

Naslov operacije   Ženskam moč, mladim pogum
Akronim   Ženskam moč, mladim pogum
Prijavitelj operacije  Anaji, podjetje za posredovanje oglaševalskega prostora d.o.o.
Partnerji operacije  Razvojna agencija Savinjsko – Šaleške regije d.o.o.
Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva
Občina Nazarje
Društvo kmetic Zgornje Savinjske doline
Obdobje izvajanja   januar 2019 – april 2020
Vrednost operacije 
Celotna vrednost  43.088,40 €
Sredstva ESRR  31.440,00 €
Lastna sredstva  11.648,40 €
Opis operacije Osrednji prostor dogajanja operacije ženskam moč, mladim pogum je v urbanem naselju občine Nazarje pri tako imenovani ”hudičevi skali”, ki je že dolgo let samevala. Podjetje Anaji d.o.o. pa je njeno lokacijo, kulturno dediščino in okolico prepoznala kot primeren prostor za druženje, organiziranje raznih dogodkov, seminarjev in prostor s stojnicami za prodajo lokalnih izdelkov. Na ”hudičevi skali˝ je bila v sklopu projekta obnovljena infrastruktura, ki je pripravljena na sprejem.
Operacija se je izvajala v treh fazah. V prvi fazi je bil izveden nakup lesa iz domače regije, ki je služil za izdelavo novih stolov in miz, dekorativnega pohištva ter izdelave lesenih tlakovcev. Za izdelavo so bila  uporabljena znanja naših domačinov. V drugi fazi se je s pomočjo slikopleskarjev, ki prihajajo iz domačega okolja izdelano pohištvo tudi ustrezno zaščitilo ter prebarvalo z ustreznimi zaščitnimi sredstvi, ki bodo pripomogli k daljši življenjski dobi lesenih izdelkov. V drugi fazi se je postopno začela vzpostavljati tudi spletna stran. V zadnji tretji fazi pa so sledili še ključni dogodki operacije. Izvajati so se začele delavnice na temo mladih brezposelnih ter postavitev stojnic za prodajo kmečkih izdelkov. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: http://hudicevaskala.com/
 Fotografije:

 

 

Naslov operacije Zeleno za zeleno – vzpostavitev zelenih delovnih mest na področju zeliščarstva
Akronim Zeleno za zeleno
Prijavitelj operacije  Mesto na Vasi – senzorialno eksperimentalni zasebni zavod za ohranjanje in reinterpretacijo naravne in kulturne dediščine Gornji Grad
Partnerji operacije Župnija Gornji Grad
Občina Gornji GradOsnovna šola Frana Kocbeka Gornji GradCenter Starejših Gornji Grad, Deos d.d., PE Center Gornji GradČebelarska družina Gornji Grad
Obdobje izvajanja  ­­­januar 2019 – maj 2020
Vrednost operacije
Celotna vrednost  58.168,72 €
Sredstva ESRR  41.952,44 €
Lastna sredstva  16.216,28 €
Opis operacije Tekom operacije, ki je vsebovala dve fazi so bili prenovljeni prazni prostori, ki so bili tudi primerno opremljeni za namen opravljanja dejavnosti predelave in prodaje zelišč. V središču Gornjega Grada so se v sklopu projekta uredili vrtovi za zelišča. V sklopu operacije so bili pripravljeni tudi izobraževalni programi za podporo skupinam. Z operacijo se je vzpostavila tudi nova razvojna usmeritev kraja, v kateri aktivno sodelujejo še ostale lokalne organizacije. Z operacijo Zeleno za zeleno so bili  vzpostavljeni pogoji za zelena delovna mesta na področju zeliščarstva, kar pa je bil tudi glavni cilj operacije. V središču Gornjega Grada lahko sedaj obiščemo zeliščarnico, okušamo in degustiramo različne vrste čajev, v neposredni bližini katedrale Sv. Mohorja in Fortunata, pa lahko občudujemo in spoznavamo različna zelišča v zeliščnem vrtu. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: ­https://zeliscnavas.si/sl/zeliscna-vas/
 Fotografije:

 

Naslov operacije VPI_LES – Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesene izdelke in tehnologije
Akronim VPI_LES
Prijavitelj operacije Občina Nazarje
Partnerji operacije Saša inkubator, družba za podjetništvo in poslovno sodelovanje d.o.o.
Savinjsko – Šaleška gospodarska zbornica
Občina Gornji Grad
Obdobje izvajanja  april 2019 – maj 2020
Vrednost operacije
Celotna vrednost  144.557,73 €
Sredstva ESRR  86.387,30 €
Lastna sredstva  58.170,43 €
Opis operacije Lesna proizvodnja ima v Zgornje Savinjski dolini zelo bogato tradicijo, vendar se kljub uspešnosti ni uspela prilagoditi novim pogojem. Kljub neuspehu pa še vedno delujejo nekateri posamezniki, ki pa imajo omejene možnosti za razvoj inovativnih in tržno zanimivih lesenih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Mladi izobraženi lesarji po študiju težko najdejo poslovno priložnost v domačem kraju. Projekt VPI_LES zagotavlja pogoje za inkubacijo na daljavo. Inkubiranci lesne branže so deležni različnih svetovanj ter mentorstva pri pričetku poslovne poti oziroma pri uvajanju novih tehnologij, materialov, izdelkov ter poslovnih procesov. V sklopu operacije je bila vzpostavljena spletna stran, na kateri lahko svoje znanje nadgradijo tako uveljavljeni izdelovalci lesenih izdelkov kot tudi posamezniki, ki v dejavnost vstopajo kot začetniki. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: https://vpi-les.eu/

 

Naslov operacije Soustvarjamo teame za prihodnost
Akronim Teami za prihodnost
Prijavitelj operacije Zavod za izobraževanje in razvoj storitvenega oblikovanja Emendo Gavce
Partnerji operacije SAŠA inkubator, družba za podjetniško in poslovno svetovanje
Savinjsko – Šaleška gospodarska zbornica
Občina Šoštanj
Obdobje izvajanja  marec 2019 – december 2019
Vrednost operacije
Celotna vrednost  26.171,14 €
Sredstva ESRR  19.999,71 €
Lastna sredstva  6.171,43 €
Opis operacije Svet se hitro spreminja, zato so za uspešnost v prihodnosti pomembna nova znanja in veščine. Podjetjem je potrebno čim bolj skoncentrirano in na enem mestu omogočiti, da pridobijo ustrezna znanja in veščine. Zato se je  pri projektu Soustvarjamo teame za prihodnost razvil poseben progam za delo s podjetniki. V sklopu operacije so bili izvedeni štirje dogodki: predstavitveni, dve delavnici skladno z moduloma ter zaključni dogodek, ki pa je zajemal prestavitev doseženih rezultatov ter doprinesel motivacijo za nadaljnje sodelovanje. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: https://www.tibi-program.com/
Fotografije: