NA LJUBNEM OB SAVINJI KMALU NA VOLJO INTERAKTIVNA IZKUŠNJA VOŽNJE S FLOSOM V NOVI FLOSARSKI ZBIRKI

  • sreda, 30 junija, 2021

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline se je skupaj z sodelujoči LAS-i (LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS V objemu sonca, Partnerstvo LAS Zasavje, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe) in partnerjem občino Ljubno ter Turističnim društvom Naša kraj prijavil na 3. Javni razpis MKGP za Podukrep 19.3, s projektom Interaktivni turizem za vse, katerega je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja  z odločbo odobrila. Projekt se je izvajal v dveh delih, z zaključkom v letošnjem letu in je sofinanciran iz Evropske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Z digitalizacijo in novimi tehnologijami smo približali pomen kulturne in naravne dediščine ne le med ranljivimi skupinami, temveč tudi med mladimi.

Občina Ljubno je kot partner v projektu renovirala Flosarsko zbirko v interaktivno doživetje v prenovljenem, Zadružnem domu.  Starodavna tradicija prevažanja lesa po reki Savinji v obliki splavov-flosov, ki je bila do sedaj predstavljena v Flosarski zbirki na Ljubnem ob Savinji, je sedaj tehnološko posodobljena in vsebinsko prirejena za interaktivno uporabo. Središče postavitve je reka Savinja, po kateri se bodo sprehajali obiskovalci in doživljali interaktivne animirane zgodbe, ki prikazujejo življenje ob in na reki Savinji. Spoznali bodo floro in favno, kulturno-zgodovinske značilnosti življenja ob reki. V celotno izkušnjo je prepleteno življenje in navade flosarjev, kulturne znamenitosti, kultura in razvoj kraja. V Interaktivni zbirki je postavljen flos, projekcije na stenah okoli flosa, pa pripomorejo k realnosti same izkušnje. Izbrani izvajalci in ustvarjalci interaktivne izkušnje so predstavniki Vzorčnega mesta iz Velenja pod okriljem Andragoškega zavoda Ljudske univerze. Večji del vsebine v obliki tekstov in slik je digitalizirana ter tako poveže celoten prostor.

Gre za zanimiv sodobni turistični produkt območja, ki bo gotovo velik doprinos k razvoju turizma v širšem smislu.