Medgeneracijsko središče SAŠA – Generacije pod krošnjo

  • ponedeljek, 20 februarja, 2023

Naslov operacije: Medgeneracijsko središče SAŠA – Generacije pod krošnjo

Akronim: Generacije pod krošnjo

Prijavitelj operacije: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Partnerji operacije: Ustanova fundacija Sadni gozd, Razvojna agencija Savinjsko Šaleške regije d.o.o., Arhitekt Gregor Gojević, Gregor Gojević s.p., Krajinsko arhitekturno projektiranje in oblikovanje, Kaja Flis s.p., Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji

Obdobje izvajanja: 1.1.2019 – 31.12.2020

Vrednost operacije: 125.214,00 € z DDV

Celotna vrednost: 124.492,69 € brez DDV

Sredstva EKSRP: 99.594,15 €

Lastna sredstva: 25.619,85 €

Opis:

Demografski trendi za Slovenijo kažejo, da bo leta 2020 vsak peti prebivalec starejši od 65 let. Evropa razvija različne modele, s katerimi bi posledice tega dejstva omilila. Ena izmed pomembnejših rešitev, ki je že realizirana v posameznih okoljih, so centri medgeneracijskega sodelovanja. Rezultati obstoječih centrov kažejo, da je potreba večja, kot je prostorska in kadrovska kapaciteta. Operacija Generacije pod krošnjo je odgovor na potrebo iz okolja in uresničuje cilje Strategije lokalnega razvoja na območju LAS ZSŠD. Prijavitelj in partnerji so oblikovali operacijo, ki bo aktivirala ranljive skupine prebivalstva iz vseh 10 občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline in na ta način povečala njihovo socialno vključenost ter izboljšala kakovost življenja najšibkejših v regiji.

Načrtovani rezultati so:

  • Inovativna medgeneracijska mreža za krepitev ranljivih ciljnih skupin, ki bo povezala vse ključne akterje v SAŠA regiji
  • Razširitev dejavnosti medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanja na nove lokacije v SAŠA regiji
  • Vzpostavitev koordinacijskega središča projekta v občini Šoštanj
  • Minimalno 1000 različnih uporabnikov iz ranljivih skupin bo izboljšalo svojo socialno mrežo in bo vključeno v neformalne oblike druženja, sodelovanja ali delovne aktivacije
  • Izvedena bo minimalno 1 vsebinska aktivnost dnevno
  • Izvedenih bo 50 delavnic delovne aktivacije, v katere bodo vključene ranljive ciljne skupine
  • 20 novih usposobljenih prostovoljcev, 2 novi delovni mesti
  • Promocija preko Facebooka in Instagrama

Operacija odgovarja na potrebe različnih ciljnih skupin vseh generacij in vseh kultur, predvsem ranljivih skupin (mladi, ženske, starejši, invalidi, oskrbovalci, priseljenci) in je trajnostno naravnana. Izobraževanje ljudi je dolgoročna naložba, ki ima trajne učinke na različnih področjih. Trajnost bo dosežena tudi preko rezultatov konkretne delovne aktivacije ranljivih skupin, ki bodo predstavljale dodano vrednost v posamezni občini.

Več informacij o operaciji na spletni strani TUKAJ: