Naslov projekta: Majhni kraji velikih doživetij

Nosilec projekta: Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki

Partnerji v projektu: Občina Šmartno ob Paki, Kulturno društvo Gorenje

Obdobje izvajanja projekta: 29. 10. 2012 – 12. 6. 2013

Celotna vrednost projekta: 12.402,00 EUR

Leader sredstva: 8.943,42 EUR

Lastna sredstva: 3.458,58 EUR

Opis

V okviru projekta je bil izdelan turistično promocijski film, v katerem so zastopane vsebine iz področja kulturne, naravne in sakralne dediščine območja občine Šmartno ob Paki in Šaleške doline ter turistična ponudba območja na področju pohodništva, kolesarstva in kulinarike.

Projekt je bil predstavljen širši javnosti preko zaključnega dogodka ter izvedena novinarska konferenca.