Organi LAS ZSŠD

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline deluje na podlagi Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Organi LAS so sestavljeni iz Upravnega odbora , Nadzornega odbora, Skupščine, Ocenjevalne komisije, Podpredsednika in Predsednika.

Skupščina LAS ZSŠD je najvišji organ LAS in jo sestavlja vseh 83 partnerjev. Najpomembnejše naloge Skupščine so, da sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo tudi potrdi, ter da sprejema druge splošne akte LAS, ki so potrebni za njeno delovanje.

Skupščina LAS


 


 

Upravni odbor LAS ZSŠD je organ odločanja in upravljanja ter največji izvršilni organ, ki ga sestavljajo 4 predstavniki javnega sektorja, 4 predstavniki ekonomskega sektorja in 4 predstavniki zasebnega sektorja.

Sestava upravnega odbora:

Franjo Naraločnik, predsednik LAS

Brigita Gorjup, podpredsednica LAS

Janko Kopušar

Bernarda Brezovnik

Mateja Brlec Suhodolnik

Mateja Šeliga

Ivan Drev

Marjeta Jeraj

Biljana Škarja

Urška Selišnik

Maja Žerovnik

Andreja Bizjak


 

Nadzorni odbor LAS ZSŠD sestavljajo po en predstavnik javnega sektorja, en predstavnik zasebnega sektorja in en predstavnik ekonomskega sektorja.

Sestava nadzornega odbora:

Marko Slapnik

Mojca Kodrič

Tatjana Štancar Poprask


 

Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva Zgornje Savinjske in Šaleške doline


Članki o LAS ZSŠD:

Kdaj in kako bo mogoče koristiti sredstva LEADER v novi perspektivi 

Povezovanje in sodelovanje eden od pogojev za možnost črpanja sredstev

Prvo srečanje za pripravo strategije lokalnega razvoja 2014-2020

Priprave na izdelavo strategije lokalnega razvoja v polnem zamahu

Za savinjsko-šaleško območje sedaj enovita LAS

Poslej le en LAS

Ob podpisu pogodbe imenovali organe nove lokalne akcijske skupine

Za vodilnega partnerja imenovali Zavod Savinja

Skoraj tretjina sredstev bo namenjena za nova delovna mesta