LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline na 6. javni razpis za podukrep 19.3. prijavil 4 operacije sodelovanja

  • ponedeljek, 16 maja, 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec leta 2021 objavilo 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. LAS je na javni razpis, ki je bil zaključen 14.2.2022 prijavil 4 operacije sodelovanja in sicer EKO gajbico, prosim!, Manj je več, Ko zadišijo zeli…, Iz drobnice. Uspešnost prijave operacij bo znana konec meseca junija 2022.

 Manj je več
Ker je v zadnjih letih velik problem, da se vse več hrane zavrže, smo v operaciji sodelovanja z naslovom »Manj je več«  združili moči s 5 partnerskimi LAS-i. V okviru operacije bodo vzpostavljena mesta za zbiranje odpadnega olja, vzpostavljena bo testna skupina za preučevanje količine odpadne hrane na območju, iz zbranih odpadkov bodo izdelani kompostniki, izvedena bodo izobraževanja na temo odpadne hrane in izdelana knjižica receptov iz ostanka hrane. Partnerji operacije na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline so: Plastika Skaza d.o.o., PUP Saubermacher d.o.o., OŠ Ljubno ob Savinji, OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj in prijavitelj operacije LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

 Ko zadišijo zeli…
Na območju občine Šmartno ob Paki se bo obstoječe peš in kolesarske poti nadgradilo z novimi, inovativnimi naložbami in aktivnosti povezanimi z zelišči. Te bodo poti obogatile ter spremenile v tematske poti z osrednjo temo zelišč. Rdeča nit poti in spremljevalnih aktivnosti, bo preko informacij o zeliščih, ozaveščanje in promocija ekoloških kmetij in ekološko pridelane hrane, podnebnih spremembah, okoljski trajnosti … V občini Gornji Grad bo izveden festival zelišč v letu 2023 in 2024. Del partnerstva sta tudi dva LAS-a iz Bolgarije, ki bosta svoje znanje s področja sivke in vrtnic prenesla na naše območje. Partnerji operacije Ko zadišijo zeli na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline so: Občina Šmartno ob Paki, Ekološka kmetija Potočnik Poprask, Blue hill Alen Oderlap s.p., Ekološka kmetija Maze Viktorija in prijavitelj operacije LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

EKO gajbico, prosim!
V partnerstvu operacije sodeluje 8 LAS-ov, 5 slovenskih in 3 bolgarski LAS-i. Območje je zaznalo potencial pri povezovanju ekoloških ponudnikov na območju ter vzpostavitvijo tržnice v občini Luče. Povezali smo se z LAS-i iz Bolgarije, ki bodo od nas prevzeli dobro prakso ekološke pridelave in predelave. Preko operacije se bo uredila tržnica v Občini Luče, ter nadstrešek za ureditev prodajnega mesta v Občini Šmartno ob Paki. Drug del operacije pa bo namenjen razvoju novih ekoloških produktov in promociji ekološkega kmetijstva. Partnerji operacije na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline so: Natalija Ramšak – dejavnost na kmetiji, Ana Kaker, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Občina Šmartno ob Paki, Ekološka kmetija Potočnik Poprask, Domačija Koklej, občina Luče in prijavitelj operacije LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

Iz drobnice
Gre za operacijo sodelovanja med 4 slovenskimi LAS-i in enim tujim partnerjem iz sosednje Avstrije. Operacija zasleduje naložbe na ekoloških kmetijah v primarno proizvodnjo in naložbe v opremo za potrebe dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter zasleduje dodano vrednost izdelkom iz mesa in mleka drobnice. Preko različnih prireditev in izobraževanj vključenih območjih LAS bomo izmenjevali izkušnje ter implementirali znanje. Partnerji operacije na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline so: Kmetija – Klemen Petek, Klemen Matk – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.