logotipi-novice

Ko zadišijo zeli…

 • sreda, 29 junija, 2022

V operacijo sodelovanja z naslovom Ko zadišijo zeli… se je vključilo 5 slovenskih LAS-ov in sicer LAS Od Pohorja do Bohorja, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja in LAS Bogastvo podeželja. K sodelovanju smo povabili tudi dva Bolgarska LAS in sicer (LAG) Samokov in Chirpan. Vsi partnerji se srečujemo z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva in divjih zeli spremeniti v razvojno priložnost. Zelišča in divje zeli imajo posebno mesto v tradiciji obeh držav, njihova ekološka pridelava in predelava pa je v času »industrijske pridelave in predelave« zelišč in izdelkov iz njih, ki je sicer cenovno ugodna, vendar je hkrati vprašljiva njihova kvaliteta.

Namen operacije je reševati specifične potrebe po krepitvi kvalitetne pridelave in predelave zeli z investicijami v ekološko pridelavo in predelavo zeli, promociji ekoloških zelišč in divjih, prostorastočih zeli, izobraževanju in spodbujanju ekološke pridelave in predelave ter njihova uporaba, prenašajo se dobre prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo se zmogljivosti lokalnega razvoja, ki se bodo implementirala  na območju vključenih LAS.

Cilji operacije so naslednji:

 • Krepitev ekonomskih zmožnosti ekoloških kmetij
 • Posodobitev in ureditev javne infrastrukture z namenom promocije zeliščarstva
 • Vključevanje ekoloških zelišč in divjih zelišč v kulinarično ponudbo območja
 • Krepitev kompetenc in znanja na območju izvajanja operacije
 • Prenos dobrih praks in njihova implementacija na območju posameznih LAS-ov
 • Spodbujanje ekološke pridelave in predelave na območju posameznih LAS
 • ustvariti standard za varno, bogato in hranljivo ter kakovostno hrano
 • vključevanje zelišč v terapetvske in sprostitvene namene

Na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline so v operacijo vključeni Občina Šmartno ob Paki, Ekološka kmetija Potočnik – Poprask, Ekološka kmetija Viktorije Maze in Blue hill – gojenje sivke Alen Odelap s.p..
Občina Šmartno ob Paki bo obstoječe kolesarske in peš poti nadgradilo z novimi. Poti bodo obogatene z osrednjo temo zelišč. Rdeča nit poti in spremljevalnih aktivnosti bo prek informacij o zeliščih ozaveščanje o ekološki hrani, podnebnih spremembah, okoljski trajnosti…
Na Ekološki kmetiji Potočnik Poprask bo omogočen ogled z zasaditvijo zelišč. Na obeh vključenih kmetijah bodo dnevi odprtih vrat.
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline bo tekom operacije skrbel za vodenje in koordinacijo operacije, tekom izvedbe pa bo pomagal pri organizaciji Festivala zelišč v Gornjem Gradu.

Ključni rezultati operacije so:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija »Ko zadišijo zeli…«;
 • V aktivnosti vključeni ekološki pridelovalci in predelovalci, osebe iz ranljivih skupin;
 • vzpostavljena mreža ponudnikov s področja zeliščarstva med vsemi sodelujočimi LAS-i;
 • izvedeni promocijski dogodki/festivali z vključevanjem ponudnikov s področja zeliščarstva in strokovnih vsebin;
 • izdelan skupni katalog;
 • razviti in izdelani novi zeliščni produkti/izdelki/storitve;
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS.

Koristi za območje LAS:

 • večja prepoznavnost »zeliščarstva« na območju vključenih LAS-ov, tudi kot podjetniške priložnosti in inovativna turistična ponudba;
 • vzpostavljena urbana infrastruktura in zeliščni vrtovi;

 

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja