Naslov projekta: Kmečka tržnica

Nosilec projekta: Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki

Partnerji v projektu: Turistično društvo Šmartno ob Paki

Obdobje izvajanja projekta: 01. 02. 2010 – 30. 09. 2010

Celotna vrednost projekta: 16.889,99 EUR

Leader sredstva: 5.851,89 EUR

Lastna sredstva: 11.038,10 EUR

Opis

Da bi v občini Šmartno ob Paki vzpostavili prostor za organizirano prodajo izdelkov iz kmetij, je javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki za Hišo mladih postavil 10 stojnic. S tem so se pričele aktivnosti za vzpostavitev podpornega okolja in ustrezne infrastrukture za skupno promocijo in trženje produktov ter razvoj dopolnilnih dejavnosti. V ta namen je bilo izvedenih 5 delavnic. Tržnica z desetimi prodajalci in spremljajočimi prireditvami obratuje vsako 3. soboto v mesecu med 9. in 12. uro.