Kakovost izvajanja CLLD v programskem obdobju 2014 – 2020 – anketni vprašalnik

  • četrtek, 21 maja, 2020

V LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline smo pripravili anketni vprašalnik o kakovosti izvajanja instrumenta CLLD v programskem obdobju 2014 – 2020. Anketa je del vrednotenja LAS, ki smo ga delno že izvedli. Sedaj želimo preko anketnega vprašalnika pridobiti še nove informacije za boljše vrednotenje rezultatov. Prosimo vas, da si vzamete nekaj časa ter rešite anketni vprašalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/284856