Naslov operacije: Jesenska zgodba v Mozirju

Nosilec projekta: Turistično društvo Mozirje

Cilji LRS: Razvoj spremljajoče turistične ponudbe

Obdobje izvajanja projekta: 13. 6. 2012 – 5. 10. 2012

Celotna vrednost: 3.704,29 €

Sredstva ESRR: 2.907,09 €

Lastna sredstva: 797,20 €

Opis:

Projekt se je pričel z izobraževanjem vodnikov za vodenje po Mozirju. Gre za inovativen način predstavitve mozirskega trga z upoštevanjem vseh vidikov (zgodovine, geografije, etnografije; navezovanje trenutnega življenja domačinov s kulturno preteklostjo kraja v povezavi z ogledom zbirk Mozirje in Mozirjani).
Vzporedno je nastala zloženka z opisom kulturne dediščine Mozirja – TEMATSKA TURISTIČNA POT v nakladi 1000 izvodov. V okviru prireditve JESENSKA ZGODBA je po končanem ogledu tematske turistične poti »Kulturne dediščine Mozirja« potekala proslava v Kulturnem domu Mozirje. Na osrednji prireditvi so sodelovali pevski zbori in manjše glasbene skupine iz Zgornje Savinjske doline. Podelili smo priznanja ob 120-letnici Turističnega društva Mozirje in nagrado gospodu Aleksandru Videčniku.