JEJMO LOKALNO – ozaveščanje javnosti

  • ponedeljek, 30 novembra, 2020

Naslov operacije: Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti

Akronim: Jejmo lokalno: ozaveščanje javnosti

Prijavitelj operacije: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Partnerji operacije: Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Celje Razvojna agencija Savinjsko Šaleške regije

Obdobje izvajanja: 1.9.2018 – 1.3.2020, podaljšano do 31.7.2020

Vrednost operacije: 38.423,00 € z DDV

Celotna vrednost: 37.499,00 € brez DDV

Sredstva EKSRP: 29.999,20 €

Lastna sredstva: 8.423,80 €

Opis:

Operacija se izvaja na območju vseh občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ter je ena izmed dveh operacij, ki v celoti pokriva prednostno področje prehranske samooskrbe. Operacija temelji na ozaveščanju in promociji varovanja okolja in narave, ter pomena lokalne prehranske samooskrbe, ne le v gospodinjstvih ampak tudi v obrokih javnih zavodov, kot so šole in vrtci. Preko operacije bo vzpostavljen inovativen model izobraževanja za osnovnošolske otroke (vključenih preko 1000 otrok) in model ohranjanja možganske čilosti za starostnike in bolnike z demenco (vključenih preko 100 oseb). Pripravljen model bo predstavljen skozi uporabo sodobnih virtualnih orodij, VR očal, ki so otrokom, predvsem pa starostnikom še dokaj nepoznana. Za namene izobraževanja  bo izvedenih 20 delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju, s ciljem izboljšati pestrost ponudbe prehranskih izdelkov na kmetiji. Ob zaključku projekta bo izvedena tiskovna konferenca, kjer bodo predstavljeni rezultati obeh dopolnjujočih se operacij.

Več informacij o operaciji na spletni strani TUKAJ.

Zaključujemo še eno dobro zgodbo na področju samooskrbe

Z decembrom 2020 bomo zaključili operacijo Jejmo lokalno: povečanje stopnje samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti, ki smo jo izvajali skupaj s prijaviteljem Ljudsko univerzo Velenje, partnerji Društvo Novus, KGZS-Zavod Celje, RA SAŠA in Zavodom Savinja od septembra 2018. Gre za operacijo, ki temelji in prispeva k prednostnemu področju samooskrbe, ki je poleg turizma in predelave lesa pomembno področje Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

V letošnjem letu, ko nam epidemija korona virusa kroji življenje, je postal pomen lokalno pridelane in predelane hrane še kako pomemben. Ljudje v večji meri kupujejo lokalno, pomen samooskrbe na področju energetike, pa tudi postaja pomembnejši.

Z operacijo smo želeli javnost o pomenu samooskrbe osvestiti preko uporabe novih virtualnih tehnologij in inovativnih načinov izobraževanja. Tako je Andragoški zavod Ljudska univerza kupil VR očala, na katera je namestil aplikacijo virtualnega vrtičkanja. Celotno partnerstvo je preko novih tehnologij izvedlo delavnice v Osnovnih šolah in v Centrih za starostnike SAŠA regije. Vzpostavili smo inovativni, sodobni model izobraževanja za otroke in starostnike.

Skupno smo izvedli 75 delavnic za otroke, v katere je bilo vključenih 1373 otrok. Delavnice smo izvajali po osnovnih šolah v SAŠA regiji (OŠ Luče, Solčava, Ljubno ob Savinji, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Nazarje, Mozirje, Šmartno ob Paki in Šoštanj) ter se udeležili občinskih praznovanj in tudi tam izvajali delavnice ter promovirali projekt.

Vzpostavili smo  inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti za starostnike in bolnike z demenco preko izvedbe 10 delavnic, v katere je bilo vključenih 103 starostnikov. Delavnice smo izvajali v Centru starejših Gornji Grad in Center Zimzelen Topolšica ter ob občinskem prazniku Občine Nazarje v dopoldanskem in popoldanskem času.

V izvedbo dvajsetih izobraževalnih delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju je bilo vključenih 274 oseb. Delavnice so vsebovala 10 različnih tematik.

Pomemben prispevek operacije, ki omogoča tudi trajnost operacije, je izvedena konferenca (strokovni dogodek) na temo Varstva okolja in ohranjanja narave ter pomen prehranske samooskrbe. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer smo jo morali izvedli virtualno. Želeli smo doseči čim večjo populacijo ljudi, se pravi, da vse nagovarjamo o pomenu samooskrbe ter uživanju domače, lokalne hrane ter s tem spodbujanju domačega kmeta. V času razglašene epidemije je pomen lokalne hrane  še posebej pomemben. K sodelovanju smo povabili nekatere lokalne pridelovalce, predelovalce in turistične delavce, ki v svoje jedilnike vključujejo lokalno hrano. Vključili smo pomen lokalne hrane za osnovnošolce in spomnili, da ima področje samooskrbe širši pomen, tudi na področju energetske samooskrbe. Pomembnost video posnetku smo dodali z izjavo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

In kako lahko sami prispevamo k povečanju trajnostne lokalne prehranske samooskrbe, ki je temelj zdravega, varnega in kakovostnega načina življenja? Seveda samo na način, da kupujemo kvalitetno hrano od malih pridelovalcev v naši bližini, se vključujemo v partnersko kmetovanje ali si sami pridelamo svojo, zdravo hrano. Lahko smo sami dober zgled drugim in tako povečamo količino doma pridelane hrane. V Sloveniji namreč za svoje potrebe pridelamo le okoli 35 % hrane, vse drugo uvozimo.

Povezava do video dogodka: