Naslov operacije: Izobraževalni izzivi na podeželju Zgornje Savinjske doline

Nosilec projekta: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Center za samostojno učenje Nazarje

Cilji LRS: Izboljšanje duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju

Obdobje izvajanja projekta: 30. 6. 2009 – 30. 9. 2010

Celotna vrednost: 10.033,03 €

Sredstva ESRR: 5.560,77 €

Lastna sredstva: 4.472,26 €

Opis:

V okviru projekta, ki je vseboval tri faze, je bil izveden izobraževalni modul v obsegu 90 ur. Kmečko prebivalstvo, posebej mladi kmetje in kmečke žene ter potencialni nosilci turistične dejavnosti na kmetiji so imeli možnost izobraževanja na področju podjetništva (Od hobija do prodaje, Oglas, da se sliši v deveto vas, Trženje in promocija na kmetiji, Podjetnost je ženskega spola, Zakonodaja, Kako do znanja in certifikata NPK), prostega časa na kmetiji, računalniškega opismenjevanja (tudi izobraževanja na področju uspešne prodaje preko interneta in e-pošte) in borze sadik ter zeliščarstva. Na koncu izobraževanja je bil izveden ogled dobre prakse.