Naslov projekta: Iz preteklosti v prihodnost z MODNIMI VELIKANI

Nosilec projekta: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Partnerji v projektu: Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Občina Šmartno ob Paki, Osnovna šola Šmartno ob Paki, Osnovna šola Šoštanj, Univerza za III. življenjsko obdobje, Center za vzgojo in usposabljanje, PV Zimzelen

Obdobje izvajanja projekta: 5. 7. 2012 – 26. 9. 2013

Celotna vrednost projekta: 16.030,00 EUR

Leader sredstva: 12.495,00 EUR

Lastna sredstva: 3.535,00 EUR

Opis

Mladi  in otroci s posebnimi potrebami so s pomočjo starejših (babice, mame, varovanci doma za starejše PV Zimzelen) obudili stare navade izdelovanja oblačil  – kvačkanje in pletenje. Skupaj so ciljne skupine s pletenimi izdelki oblekle drevesa – modne velikane in pripravile 3 turistično zanimive razstave na podeželju Šaleške doline. Razstave so bile izvedene v Šoštanju, Topolšici in Šmartnem ob Paki.