Naslov operacije: Iz narave na krožnik – za gastronomsko odličnost Zgornje Savinjske doline (2/2)

Nosilec projekta: Center Rinka, Zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega

Cilji LRS: Razvoj spremljajoče turistične ponudbe

Obdobje izvajanja projekta: 24.7.2013 – 30.6.2015

Celotna vrednost: 38.297,51 €

Sredstva ESRR: 28.410,51 €

Lastna sredstva: 8.977,32 €

Opis:

Projekt prispeva k ozaveščanju ciljnih skupin za trajnostni življenjski slog, spodbujanjem prehranske samooskrbe in ekološke lokalne pridelave ter z usmerjanjem h gastronomski odličnosti. Vse aktivnosti so usmerjene k dvigu kakovosti storitev in izdelkov podeželja ter s tem k večanju vrednosti. V drugi fazi projekta je potekala promocija in obveščanje javnosti o projektu, kupljene so bile tudi lesene posode in pribor za enkratno uporabo, ter majice in predpasniki s potiskom ˝Iz narave na krožnik˝. V sklopu projekta je bila pripravljena tudi knjižica ˝Kuhinja naših babic˝, ki opisuje posebnosti in specifične zanimivosti v kulturi in navadah prehranjevanja v preteklosti na Solčavskem, ter glavni dejavniki, ki so vplivali na razvoj solčavske kulinarike in kulinarični zemljevid, zbrani so recepti solčavske kuhinje ter predlogi inovativnih receptov za današnjo rabo na osnovi tradicionalne kulinarike in kulinarični turistični programi. Poleg tega pa so bile izvedene še druge dejavnosti, kot so kuhanje s kuharskimi mojstri, ureditev učnega vrta in razstave in dnevi kulinarike.