Naslov projekta: Interaktivna predstava na prostem “Ravbarska vas”

Nosilec projekta: Kulturno društvo Gorenje

Partnerji v projektu: KZ Šaleška dolina z.o.o., PGD Paška vas, Čebelarsko društvo Šmartno ob Paki, KUK POTOVKE, Turistično društvo Šmartno ob Paki, JZ Mladinski center Šmartno ob Paki

Obdobje izvajanja projekta: 15. 7. 2012 – 31. 12. 2012

Celotna vrednost projekta: 26.888,92 EUR

Leader sredstva: 23.228,12 EUR

Lastna sredstva: 3.660,80 EUR

Opis

Ob razvalinah gradu Pakenštajn v Šmartnem ob Paki je nastala t. i. Ravbarska vas, kjer se odvijajo interaktivne predstave na prostem. Nosilec projekta je v okviru projekta prostor očistil, uredil potrebne rekvizite, opremo in objekte za potrebe predstave na prostem. Več o tem www.ravbarska-vas.si