logotipi-novice

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

 • petek, 1 septembra, 2017

Naziv aktivnosti: Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, operacija sodelovanja ˝Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine˝

Cilj:

 • Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar za 15 oseb
 • Vzpostavitev protokola za certificiranje pridelave in predelave za dve izbrani zelišči
 • Prispevanje vsebine pri vzpostavitvi inovativnega komunikacijskega orodja, e-herbarija
 • Priprava 5 krajših promocijskih filmov
 • Vzpostavitev mreže ponudnikov
 • Izvedba Festivala zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2018 in 2019
 • Razvoj enega novega kulinaričnega izdelka na področju zeliščarstva
 • Zasnova in priprava turističnega produkta
 • Priprava krovne in podpornih zgodb na področju zeliščarstva

Opis operacije:

Šest slovenskih LAS (LAS Raznolikost podeželja, LAS V objemu sonca, LAS ZSŠD, LAS Srce Slovenije, LAS SSD, LAS Od Pohorja do Bohorja) se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potencialne izjemne biotske  raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost. S tem bo dosežen podjetniški preboj, saj bo skozi zeliščarsko tradicijo in znanje na trg ponujen inovativen zeliščarski turistični produkt, ki bo ozaveščal prebivalstvo in obiskovalce o pomenu odgovornega upravljanja z naravno in kulturno dediščino in jim nudil višjo kvaliteto življenja, vzpostavljena bo mreža zeliščarjev, ki sicer nimajo svoje krovne institucije, obenem pa bo vzpostavljeno tudi inovativno komunikacijsko orodje, e-herbarij.

Naravna in kulturna dediščina zeliščarstva na Slovenskem je izredno pestra in bogata, a zaradi nepovezanosti ključnih deležnikov na tem področju ne more razviti svojih potencialov za celovit gospodarski, okoljski in socialni razvoj. Naraščajoče zanimanje in povpraševanje po zeliščnih produktih in vsebinah doma in v svetu je vključene LAS v operacijo sodelovanja spodbudil h krepitvi in razvoju prednosti in priložnosti na tem področju ter oblikovanju inovativnega zelenega turističnega produkta, ki bo pomembno prispeval k prepoznavanju Slovenije kot zdrave, aktivne zelene destinacije. Vključenim zeliščnim in turističnim ponudnikom pa bo omogočil oblikovanje povezane butične ponudbe z visoko dodano vrednostjo ter inovativnim komunikacijskim sredstvom, e-herbarijem.

Prispevek k doseganju ciljev SLR:

 • Prispevek k cilju Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta
 • Prispevek k cilju Izboljšanje pogojev za življenje v lokalnem okolju
 • Prispevek k cilju Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov
 • Prispevek k cilju Povečanje zaposljivosti in podjetnosti mladih

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 1. Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar: 15 osebam iz območja LAS ZSŠD zagotoviti pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar.
 2. Certificiranje zelišč: vzpostavitev protokola za certificiranje pridelave in predelave zelišč (na območju LAS ZSŠD za ajdo in pehtran).
 3. E-herbarij: inovativno komunikacijsko orodje oziroma skupna spletna platforma operacije, na kateri bodo dostopne informacije o zeliščih, zgodovini uporabe, zgodbe o zeliščih, uporabi zelišč v gastronomiji, gojenju zelišč, vsebine, nastale tekom operacije.
 4. Promocijski film: priprava petih krajših filmov s predstavitvijo območij, zeliščarjev in zeliščarskih izdelkov za namene promocije zeliščarstva, predvsem v turistične namene.
 5. Vzpostavitev mreže ponudnikov in mentorjev: popis ponudnikov na območju
 6. Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline: izvedba festivala v letu 2018 in 2019, z uvodnim dogodkom v Fidovem gaju, zaključen dogodek v Mozirskem gaju. Na festivalu bodo sodelovali ponudniki s celotnega območja LAS ZSŠD. Del festivala bodo dnevi odprtih vrat pri posameznih ponudnikih z delavnicami oziroma izobraževanji.
 7. Razvoj novih izdelkov : razvoj novih kulinaričnih izdelkov na področju zeliščarstva.
 8. Turistični produkt: zasnova in priprava enodnevnega in tridnevnega turističnega produkta zeliščarstva Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
 9. Zeliščarske zgodbe: priprava ene krovne in tri do pet podpornih zgodb, pripravljenih preko delavnic z lokalnimi deležniki, priprava priročnika.

 

Pričakovani rezultati:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija ˝ITP zeliščarske dediščine˝
 • V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi brezposelni, ženske, starejši, oskrbovalci)
 • Vključeni deležniki v izvajanje operacije (ponudniki na področju zeliščarstva)
 • Vzpostavljena trajna mreža ponudnikov s področja zeliščarstva med vsemi sodelujočimi LAS-i
 • Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar za 15 oseb
 • Ustrezno izobraženi in usposobljeni ponudniki in ˝mentorji˝ s področja zeliščarstva
 • Pridobljeni certifikati za 12 avtohtonih oz. tradicionalnih zelišč na območju RS (na območju LAS ZSŠD dve zelišči)
 • Vzpostavljen e-herbarij z zbranimi informacijami za ponudnike, potrošnike, ljubitelje zelišč in splošno javnost
 • Izvedeni promocijski dogodki/festivali z vključevanjem ponudnikov s področja zeliščarstva in strokovnih vsebin (Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2018 in 2019)
 • Pripravljene zgodbe za področje zeliščarstva
 • Izdelan promocijski material in promocijski film
 • Razviti in izdelani novi zeliščni produkti/izdelki
 • Razviti novi integralni turistični produkti zeliščarske dediščine
 • Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja

Med šaleškimi travniki in savinjskimi vrhovi – promocijski film o zeliščarstvu

Promotional movie about herbalism

Werbefilm über Kräuterkunde