Naslov operacije: Dogodki in prireditve za krepitev identitete in izboljšanje kakovosti izdelkov, storitev in bivanja na podeželju

Nosilec projekta: Center RINKA – zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega

Cilji LRS: Izboljšanje duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju

Obdobje izvajanja projekta: 30. 1. 2012 – 30. 9. 2012

Celotna vrednost: 36.573,07 €

Sredstva ESRR: 28.030,18 €

Lastna sredstva: 8.542,89 €

Opis:

Nosilec projekta je preko dogodkov in prireditev popestril dogajanje v Zgornje Savinjski dolini. V dveh fazah projekta smo izvedli 20 tematskih dogodkov (zgodbe, gorski les, narečje-identiteta, volneni izdelki, zanimivosti, bivanje, jame, narava, kamnine, fosili, rastline, zgodbe, živali, gozd, les, volna, jedi, hrana iz narave, spomini domačinov), izvedli prireditvi Festival volne in Festival gorskega lesa in postavili razstavo Spomini domačinov. Projekt je predstavil drugačen pristop k razvoju in predstavitvi izdelkov iz volne in gorskega lesa ter prispeval k razvoju storitev povezanih z njimi. Ob zaključku projekta se je za 100 % povečala prodaja volnenih in lesenih izdelkov v Centru Rinka, ki je znašala 7.889,00 EUR. Z izdelovalci za prodajo izdelkov iz lesa ali volne je bilo v Centru Rinka podpisanih 21 pogodb.