Center za gorski les

  • ponedeljek, 20 februarja, 2023

Naslov operacije: Center za gorski les

Akronim: Center za gorski les

Prijavitelj operacije: Gorski les, Alojz Lipnik s.p.

Partnerji operacije: /

Obdobje izvajanja: 1.1.2019 – 30.6.2020

Vrednost operacije: 150.060,74 € z DDV

Celotna vrednost: 123.000,61 € brez DDV

Sredstva EKSRP: 99.999,50 €

Lastna sredstva: 50.061,24 €

Opis:

Operacija Center za gorski les izhaja iz prepoznane, a neizkoriščene tržne priložnosti v boljšem pozicioniranju lokalnega gorskega lesa in njegovih izdelkov na območju LAS ZSŠD. Pokritost z gozdom v Zgornji Savinjski dolini je 74%, v Šaleški dolini pa 58%, vendar gozdarstvo izkazuje nizko storilnost dela in majhno dodano vrednost. Po drugi strani več kot polovica navedenih gozdov leži na nadmorski višini nad 800 metrov. V takšnih zahtevnejših pogojih le les praviloma kakovostnejši in odpornejši. Gre za t.i. gorski les, ki se danes iz naših gozdov žal neselekcionirano prodaja po ceni običajnega lesa. Ocenjujemo, da je potencial gorskega lesa na zgornjesavinjskem cca 50.000 m3 in Šaleškem 10.000 m3, zato ob ustreznem prepoznavanju in tržnemu pozicioniranju predstavlja pomembno razvojno priložnost za doseganje višje vrednosti tako lastnikov gozdov kot tudi žagarjev in lesno-predelovalnih podjetij.

Hkrati z vse večjo okoljsko ozaveščenostjo in spreminjajočim se življenjskim slogom raste povpraševanje po kakovostnih lesenih izdelkih s poreklom, sodobnim oblikovanjem in zgodbo. Pozitivne trende rasti in trajnostno naravnane  pristope opažamo tudi v turizmu. V Sloveniji in v lokalnem okolju se povečujejo vlaganja v nove ali prenove obstoječih turističnih namestitev.

Namen operacije je vzpostaviti Center za gorski les v Solčavi, ki bo v mrežo za gorski les poslovno in z novo storitvijo skupnega nastopa na trgu povezal obstoječe zainteresirane kmete in mala lesno-predelovalna podjetja iz LAS območja, ter z razstavnim prostorom in demonstracijskim turističnim apartmajem razširjal dobro prakso uporabe gorskega lesa. Ob tem bo Center za gorski les izkoristil priložnost za prodor gorskega lesa v turizem, kot vir za opremljanje namestitvenih objektov in kot temo nišnega turističnega proizvoda doživljanja gorskega gozda.

Preko operacije bo vzpostavljena ena poslovna povezava oziroma mreža sodelovanja za gorski les, vzpostavljeni bosta dve novi podjetniški storitvi oziroma programa (skupni nastop podjetij z izdelki lokalnega gorskega lesa in turistični program), ter prenova opuščenega hleva z razstaviščem in demo apartmaji.