Naslov operacije: Čebelica SAŠA

Nosilec projekta: LAS – Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline

Cilji LRS: Večja dodana vrednost podeželja

Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2010 – 5. 10. 2010

Celotna vrednost: 10.935,04 €

Sredstva ESRR: 7.931,00 €

Lastna sredstva: 3.104,04 €

Opis:

Čebelica SAŠA je projekt sodelovanja med LAS – Društvom za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline in LAS – Društvom za razvoj podeželja Šaleške doline. S projektom smo predvsem predšolskim otrokom in otrokom prvih dveh triad osnovne šole predstavili pomen čebele in čebelarstva kot pomembnega člena v prehranjevalni verigi. Otroci so spoznali pomembnost ohranjanja biotske raznovrstnosti ter naravne in krajinske pestrosti na eni strani, na drugi strani pa pomembnost pravilne prehrane za normalen razvoj. Naše najmlajše in otroke smo naučili, da lahko sami največ storijo za svoje zdravje in, da sta lahko med in izdelki iz medu ter jabolko in izdelki iz jabolk, odličen prigrizek in nadomestek za čokolado, bombone in ostale sladkarije. Uredili smo degustacijski prostor, sadno pot po sadovnjaku, izdelali zgoščenko s popisom čebelnjakov iz obeh dolin, izdelali priročnik, kupili računalnik ter projektor za potrebe otrok krožkarjev.