Naslov projekta: Čebelica SAŠA – projekt sodelovanja z LAS ZSD

Nosilec projekta: LAS – Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline

Partnerji v projektu: LAS – Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline, ČZ SAŠA, KZ Šaleška dolina z.o.o.

Obdobje izvajanja projekta: 01. 01. 2010 – 30. 09. 2010

Celotna vrednost projekta: 39.516,99 EUR

Leader sredstva: 27.108,90 EUR

Lastna sredstva: 12.408,09 EUR

Opis

Skupaj z LAS – Društvom za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline smo želeli predšolskim otrokom in otrokom prve triade OŠ predstaviti pomen čebelarstva kot pomemben člen v prehranjevalni verigi. Želeli smo jih poučiti o tem, da lahko sami največ naredijo za svoje zdravje in da sta lahko med in izdelki iz medu ter jabolko in izdelki iz jabolk odličen prigrizek in nadomestek za čokolado, bombone in ostale sladkarije. Tako smo izdali zgoščenko in brošuro za potrebe teoretičnega izobraževanja otrok krožkarjev, izdelali sadjarsko pot, uredili degustacijski prostor in zloženko o medu, jabolkih in sadjarski poti.