logotipi-novice

Čebela BERE med!

  • ponedeljek, 24 maja, 2021

Cilji in pričakovani rezultati operacije:

  • Urejeni prostori knjižnic Mozirje, Ljubno in Šmartno ob Paki,
  • Organizacija dogodkov na temo knjižničarstva (etnološko – literarni večeri, razstave, organizacija bralne značke…),
  • Izdelan čebelarski kotiček in promocijska slikanica,
  • Natisnjena skupna predstavitvena brošura operacije,
  • Pripravljeno promocijsko gradivo

ČEBELARSKI KOTIČEK NA OBMOČJU LAS ZSŠD

Knjižnica Mesec
Knjižnica Ljubno ob Savinji Maj 2021
Knjižnica Šmartno ob Paki Julij 2021
Knjižnica Mozirje November 2021

Opis operacije

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Na ta dan je sedaj že četrto leto zapored opozorjena pomembnost ohranjanja čebel in drugih opraševalcev in opomnjen pomen čebel za celotno človeštvo. Da brez čebel praktično ni življenja, so v četrtek 20. maja 2021, na Ljubnem ob Savinji na sedežu LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline spoznavali tudi otroci iz vrtca Osnovne šole Ljubno ob Savinji.
Knjižnica Ljubno je v mesecu maju imela priložnost, da gosti čebelarski kotiček, ki je nastal pri operaciji sodelovanja kot didaktično izobraževalni pripomoček namenjen najmlajšim obiskovalcem knjižnic. Preko operacije Čebela BERE med! so potekale različne aktivnosti na temo pomena čebel. Dogajanje je popestril predsednik Čebelarske družine Ljubno g. Jože Grudnik, ki je otrokom na zanimiv način prikazal delo čebelarja in pomembnosti čebel za naše okolje. Otroci so budno spremljali različne pravljice o čebelah, ki so jih predstavile zaposlene iz Osrednje knjižnice Mozirje. V dar so ob koncu druženja prejeli slikanico z naslovom Čebela bere med, za katere izdelavo so zasluženi ilustratorka Urška Stropnik Šonc in sodelujoče lokalno akcijske skupine operacije.

LAS Zgornje Savinjske in Šaleke doline je skupaj z LAS Mežiške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS Mislinjske in Dravske doline prijavil na 5. javni razpis MKGP za podukrep 19.3. – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalno akcijskih skupin, operacijo sodelovanja Čebela BERE med! Operacija predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, k povečanju njihovih vsebin, ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Z operacijo sodelovanja želimo med otroke in njihove starše prenesti pomen čebel na naše okolje. Da so čebele res tako pomembne za naše okolje pa bodo otroci in njihovi starši lahko spoznali v izdelanem čebelarskem kotičku – izobraževalno didaktičnem pripomočku, ki bo gostoval v vseh vključenih knjižnicah pri partnerjih v operaciji. Tekom operacije je nastala tudi slikanica, ki bo po knjižnicah spremljala čebelarski kotiček. Slikanica je na voljo na povezavi Slikanica – Čebela BERE med!

30.6.2020 smo bili na LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline obveščeni, da je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja potrdila vloge prispele na 5. javni razpis MKGP za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Za operacije sodelovanja je bilo razpisanih 3,1 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na Agencijo je bilo oddanih 132 vlog, v katerih smo vlagatelji skupno zaprosili za 11. milijonov sredstev. Agencija od tega odobrila 37 vlog za 9 operacij sodelovanja v skupni vrednosti za dobre 3 milijone evrov.

Operacija sodelovanja »Čebela BERE med!« za vse sodelujoče LAS-e, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS Mežiške doline, LAS Mislinjske in Dravske doline in LAS Spodnje Savinjske doline predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, k povečanju njihovih vsebin, ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Z operacijo sodelovanja želimo med otroke in njihove starše prenesti pomen čebel na naše okolje. Da so čebele res tako pomembne za naše okolje pa bodo otroci in njihovi starši lahko spoznali v izdelanem čebelarskem kotičku – izobraževalno didaktičnem pripomočku, ki bo gostoval v vseh vključenih knjižnicah pri partnerjih v operaciji.

Na območju LAS Zgornje Savinske in Šaleške doline sodelujejo občine Šmartno ob Paki, Mozirje in Ljubno, Knjižnica Velenje z izvedbo v Šmartnem ob Paki ter Osrednja knjižnica Mozirje. Najprej bodo potekale predvsem investicije v knjižnice, nato pa bodo potekali razločni dogodki, delavnice, ki bodo popestrili dogajanje na posameznih območjih.

Na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline sodelujejo občine Šmartno ob Paki, Mozirje in Ljubno, Knjižnica Velenje z izvedbo v Šmartnem ob Paki ter Osrednja knjižnica Mozirje. Najprej bodo potekale predvsem investicije v knjižnice, nato pa bodo potekali različni dogodki, delavnice, ki bodo popestrili dogajanje na posameznih območjih.

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja