Anketa o izvedbi javnih pozivov CLLD

CNVOS in regionalna stičišča NVO so v sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja pripravili kratko spletno anketo o izvajanju javnih pozivov Lokalnih akcijskih skupin v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Cilj ankete je identificirati težave, ki se pojavljajo pri izvajanju razpisov LAS.

ANKETA je dostopna na povezavi: https://www.1ka.si/a/180693

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo!