Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji z 16.1.2018 objavlja:

2. JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letih 2018 in 2019, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v programskem obdobju 2014-2020. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih  sredstev znaša 683.683,00 € iz sklada EKSRP in 443.800,00 € iz sklada ESRR. Predloge operacij z vso potrebno dokumentacijo je potrebno osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja LAS ZSŠD do 26.4.2018 do 12.00 ure ali poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji do 26.4.2018.

Dokumentacija za 2. javni poziv za sklad EKSRP:

2. javni poziv LAS ZSŠD za sklad EKSRP

Prijavni obrazec za 2. javni poziv LAS ZSŠD za sklad EKSRP

Stroškovni načrt za sklad EKSRP

Navodila za stroškovni načrt za sklad EKSRP

Oprema ovojnice za sklad EKSRP

Vzorec pogodbe o sodelovanju med prijaviteljem in partnerji za sklad EKSRP

Kriteriji in merila za ocenjevanje

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov in o izboru operacij za izvajanje strategije lokalnega razvoja LAS ZSŠD

Uredba CLLD

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP RS za obdobje 2014-2020

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD

Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije za naložbe iz PRP

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za naložbe iz PRP

 

Dokumentacija za 2. javni poziv za sklad ESRR:

2. javni poziv LAS ZSŠD za sklad ESRR

Prijavni obrazec za 2. javni poziv za sklad ESRR

Stroškovni načrt 1. del za sklad ESRR

Stroškovni načrt 2. del za sklad ESRR

Oprema ovojnice za sklad ESRR

Vzorec konzorcijske pogodbe

Kriteriji in merila za ocenjevanje

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov in o izboru operacij za izvajanje strategije lokalnega razvoja LAS ZSŠD

Uredba CLLD

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020