1. popravek Javnega poziva LAS ZSŠD za sklad EKSRP

  • petek, 19 maja, 2017

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline na podlagi 14. točke 1. javnega poziva LAS ZSŠD za sklad EKSRP v letu 2017 z dnem 19.5.2017 objavlja POPRAVEK št. 1:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

– popravljen prijavni obrazec LAS ZSŠD (popravljena priloga 2 na str. 22, glede na dopis s strani ARSKTRP dne 11.5.2017)

Popravljen prijavni obrazec se nahaja na tej spletni strani pod zavihkom razpisi in podzavihkom 1. javni poziv LAS ZSŠD.